T E X T F U N
ورود بی جنبه ها ممنوع
نظرسنجی
کدومش سخت تره؟


از مسئولــــین تقاضا دارم

ســــــوراخ های نون ســـــنگک رو هم فیلـــــتر کنن ؛

مــــربا ازش میـــــریزه بیــــرون کوفتــــمون میشه !نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 1 شهریور 1393
یه بار در جواب "رسیدن به خیر" گفتم دستتون درد نکنه ..

الان داشتیم میرفتیم مهمونی ..

از مامانم پرسیدم اگه گفتن رسیدن به خیر چی بگم؟!

کاملا جدی گفت : بگو رسیدن شما هم به خیر !! :|نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 مرداد 1393
روزی شخصی از عالمی پرسید: یا عالم…!
چندوقتی است که اندوهگین هستم.. چه کنم؟؟
عالم فرمودند : دیگر اندوهگین مباش..
و آن مرد دیگر اندوهگین نشد. ..
موهای بدنم سیییخ شدن!!
خعلیییی آموزنده بود
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 مرداد 1393

دسشویا پاركی شهید رجای بودم دیدم یكی میكوفد توو در

گفت: سلام حجیه خُبی؟؟؟

منم لپام عز خجالت آب شد گفدم: نوكردم دادا بدنیسیم!

گفت: چیكارا میكونی؟؟؟

گفدم: اومدم هواخوری-خب آدم اینجا میاد چیكار میكوند؟

گفت: باشه منم الان میام اونجا!

منم عصبانی شدم گفدم: وایسا من هنو كار دارم خیری سرِد!

یهو گف: دادا من بعدن خودم زنگد میزنم . الان یه دی یونه توو خلا دارد با خودش اختلاط میكوند ، برم نجاتش بدم!

من:

یارو:

آفتابه:

دكه روزنامه فوروشه دمی پاركنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﺤﺠﻪ ﻏﻠﻴﻆ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ:

ﺩﯾﺸﺐ ﺭﻓﺪﻡ ﺩﻭﻛﻮﻧﻲ ” ﺟﻮﺍﺕ ﻣﻴﻮﻩ ﻓﻮﺭﻭﺷﻪ” ﻳﺨﺪﻩ ﻣﻴﻮﺍ ﺑﺎﺭ ﺑﺴﻮﻧﻢ ﺩﺱ ﻛﺮﺩﻡ ﻻ ﺁﻧﺎﻧﺎﺳﺎ،ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﻭﺭﺩﺍﺭﻡ ﻳﻬﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﺩﺧﺪﺭﻩ ﺟﻴﻎ ﺁ ﺩﺍﺩ ﻣﻴﻜﻮﻧﺪ ﺍﻭﻥ ﻻ . ﮔﻔﺖ:ﻭﻳﺸﺸﺸﺸﺸﺶ ﭘﺪﻩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭼﻴﻜﺎ ﻣﻴﻜﻮﻧﻲ ﮔﻴﺴﺎﻣﺎ ﻛﻨﺪﻱ!؟ ﺣﺎﻻ ﻧﮕﻮ ﺩﺧﺪﺭﻩ ﻳﻐﺎﺯﻱ ﻧﻴﺸﺴﻪ ﺑﻮﺩ ﺧﻴﺎﻝ ﺳﺎﻻﺗﻴﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﻭﻥ ﺯﻳﺮ ﺿﻒ ﻛﻮﻧﺪ ، ﻣﻨﻲ ﺑﻲ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﻛﻴﻠﻴﭙﺴﺎ ﺟﺎ ﺁﻧﺎﻧﺎﺱ ﻗﺎﭘﻴﺪﻡ … ﻛﻴﻠﻴﭙﺲ ﻧﻴﺲ ﻛﻪ ؛ ﮔُﻤﺒﺰﻱ ﻣﭽﺪ ﺷﺎﺱ!!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شعرهای مراسم پاتختی به لهجه اصفهانی ها
اینا پوستی پیازس
اینا کمبودی جازس
ریال ریالش میکوند خرجی ایالش میکوند
موش افتادس تو آفتابه این حرفا از مد افتاده
آباجی دوماد کودومس؟ اونس که اون میونس
این کمرس یا بشکه قرش بده نخشکه
کیسه دارد پر میشد دوماد دارد هول میشد
چلوکبابا که خوردین، یه قابلمم که بردین، 50 تومن آووردین؟
شاما که خب میخوردین، این چیچیس آووردین؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 مرداد 1393
مــن اگــه دختر بودم

زبــونم لال ... خـدانکـنه :| ... من چِم شده امروز ؟

چرا دارم کفر میگم ؟

خدایا توبه ... توبه ..نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 مرداد 1393
یه بار معلممون بابامو خواست مدرسه بابامم اومد پشت در کلاس داشت بامعلممون حرف میرد که بچه ها در رو هل دادن و

+

+

+

بعله معلم پخش اغوش بابای ما شد
و از ان پس دیگر معلمی والدین بنده را نخواست!!!!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 مرداد 1393
دختره ﺗﻮ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ معنی I don\'t know

ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟؟

ﺑﻌﺪ ﯾﻪ پسره ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ...

دختره ﻫﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :

ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﮔ و ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ |:

بالاخره دختره دیگه... !!!!!!!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 27 مرداد 1393
یارو جدش میخوره به تن تن خان پشکل فروش...

بعد پست گذاشته ..

قسم به جدم نیستی در حدم..نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 8 اردیبهشت 1393
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩﯼ ، ﻗﺼﺎﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺍﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺵ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﺩ
ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻗﺼﺎﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﺶ ﮐﻨﯽ
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﮐﺒﺎﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ ، ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺭو
ﺧﻮﺏ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﮐﻠﻪ ﺑﺎﭼﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﭘﻮﺳﺘﺸﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒﺮ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ. ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺶ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﮐﻮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺭو ﺑﺰﺍﺭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍ ﮔﺮﺑﻪ
ﺧﺪﺍ ﺣﻔﻈﺖ ﮐﻨﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﺎﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻤﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺳﻮﭖ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻪ !
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻩ ﻳﻪ ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
ﭘﺪﺭ ﺳﮓ ﻳﻬﻮ ﺻﺪﺍﻣﻢ ﺿﺒﻂ ﮐﻦ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﮓِ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺩﻳﮕﻬﻬﻪ !نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 7 اردیبهشت 1393

امروز تو ثبت احوال بودم یکی اومده بود واسه تعویض اسم

ازش پرسیدم مگه اسمت چه موردی داره؟

گفت فامیل ما "آب دره ای" بابامم اسم منو گذاشته "فاضل"

اونوخت دوستای کصافطم فاضلاب صدام می کنن.

ینی با مامور اداره ثبت فقط 2 ساعت زونکن گاز میزدیم!!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 29 فروردین 1393
به بابام میگم نونوایی قیامت بود

میگه یعنی شلوغ بود؟

میگم نه جهنم بود گناهکاران رو مینداختن تو تنور

و به پرهیزگاران نون مجانی میدادننوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 26 فروردین 1393
طرف می ره خواستگاری واسه پسرش. پدر عروس می گه:
آقازاده دانشگام میرن؟
طرف می گه: مسافر گیرش بیاد چرا که نه! :D
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 26 فروردین 1393
لوازم شخصی چیست ؟

وسایلی که متعلق به یک شخص می باشد

و تمام اعضای خانواده و فامیل وظیفه دارند از آن وسایل استفاده کنند

در غیره این صورت شخصی محسوب نمیشود !
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 72 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   


درباره وبلاگ


:: سلام ::
.:: پایین تر رفتی از خنده روده بر شدی ما رو فراموش نکنی نظر ندیا!!! ::.
شوخی کردم برو حالشو ببر!

دو تا نکته:
1) اگه تمایل به تبادل لینک داری اول ما رو با اسم T E X T F U N لینک کن بعد به ما خبر بده تا لینکت کنیم.
2) نظر خصوصی نده که به هیچ عنوان نمیایم تو وبت جواب بدیم.

مدیر وبلاگ : مـ3ـعود
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic